Κατεβάστε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας DIPAS AQUADOM ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ (DIPAS AQUADOM):

Ισολογισμός 2022

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF.
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε στις 5/1/2023

Ισολογισμός 2021

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF.
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε στις 5/1/2022

Ισολογισμός 2020

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF.
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε στις 5/1/2021